• Bezpieczeństwo w pracy

  to podstawa
 • Prowadzimy

  szkolenia BHP
 • Opracowujemy

  oceny ryzyka zawodowego
 • Szkolenia BHP

  E-learning
 • Przygotowanie wniosku

  dofinansowania
 • Wydatek energetyczny pracownika

  obliczenia

O nas

Szanowni Państwo,

Jako prężnie rozwijająca się firma, oferujemy usługi związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Stawiamy do dyspozycji nasze wieloletnie doświadczenie, znajomość zagadnień BHP, rzetelność i terminowość.
Proponujemy outsourcing BHP, czyli stałą opiekę nad Państwa firmą.

Ponadto oferujemy doraźne usługi BHP, w których skład wchodzą m.in. szkolenia BHP, szkolenia z pierwszej pomocy przed medycznej, co szerzej przedstawiamy w naszej ofercie.

Świadczymy pełen zakres usług BHP, zapewniając indywidualne i elastyczne podejście do każdego klienta, uwzględniając jego oczekiwania i specyfikację danego przedsiębiorstwa opracowujemy dokumentację BHP.

Aktualności

Skąd to wziąć?

Jest dostępnych wiele różnych wersji Lorem Ipsum, ale większość zmieniła się pod wpływem dodanego humoru czy przypadkowych słów, które nawet w najmniejszym stopniu nie przypominają istniejących. Jeśli masz zamiar użyć fragmentu Lorem Ipsum, lepiej mieć pewność, że nie ma niczego „dziwnego” w środku tekstu.

Do czego tego użyć?

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego,

Czym jest Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Akty prawne

Akty prawne w oparciu, o które wykonujemy nasze obowiązki:

 • PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr 21, poz. 94 tekst jednolity z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 tekst jednolity z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr180 poz. 1860 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 148 poz. 973).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 z późn.zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 118 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

E-learning - szkolenia okresowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy szkolenia okresowe BHP w formie samokształcenia kierowanego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń na terenie placówki, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki uczniów, zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Target of training is completion of knowledge and skills of HSW. The information are updated about assessment of the risks associated in work and methods of protection against these threats.Explained will be working conditions into way in accordance with regulations of the health and safety at work and acting in case of accident or the emergency.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami oraz innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Target of training is completion of knowledge and skills of HSW. The information are updated about assessment of the risks associated in work and methods of protection against these threats.Explained will be working conditions into way in accordance with regulations of the health and safety at work and acting in case of accident or the emergency.

Celem szkolenia jest przekazanie i aktualizacja wiedzy i umiejętności wśród pracowników pracujących na stanowiskach inżynieryjno - technicznych (m.in. projektantów, konstruktorów, technologów i inżynierów) na temat regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji do udzielania instruktażu wstępnego i stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

W celu uzyskania dostępu do platformy szkoleniowej prosimy o kontakt mailowy: w.wawrzynowicz@profiwork.pl